Доброславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія»

 
Піклувальна рада

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду Доброславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Лиманської районної ради Одеської області

1.Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

1.1.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

1.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

* співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами,       установами , навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі;

* сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

* сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

* організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

* сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

* стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

* усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом;

* сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

1.3.Піклувальна рада діє на засадах:

            * пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

            *самоврядування;

            *колегіальності ухвалення рішень;

            * добровільності і рівноправності членства;

            * законності, гласності.

2. Створення піклувальної ради та організація її діяльності.

2.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради загальноосвітнього навчального закладу.

2.2. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості,  батьки або особи, які їх замінюють.

2.3. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

2.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

2.5. Голова піклувальної ради:

            * скликає й координує роботу піклувальної ради;

            * готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

            * визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

            * представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з        

            питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

2.6. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

2.7. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, на сайті навчального закладу.

2.8. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

2.9. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

3. Права піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

*вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної , корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

*сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;

*вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу;

*сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів.  

Склад піклувальної ради 

Доброславського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія"

Лиманського району Одеської області

 

 

Прізвище, імя, по батькові

Посада, місце роботи 

Функції в Піклувальній раді

1.

Батяла Олена Сергіївна

Представник від батьківського активу учнів 8-х класів

Голова піклувальної ради

2.

Пінонік Юрій Володимирович

Підприємець

Заступник голови Піклувальної ради

3.

 Романчук Ольга Василівна

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг Лиманської РДА

Секретар Піклувальної ради, касир Піклувальної ради

4.

 Ващенко Людмила Андріївна

Заступник голови Доброславської селищної ради, депутат Лиманської РДА

Член Піклувальної ради

5.

 Калюжний Максим Валентинович

Заступник голови Доброславської селищної ради

Член Піклувальної ради

6.

 Сорохманюк Володимир Олексійович

Депутат Лиманської районної ради

Член Піклувальної ради

7.

 Потєха Олена Валентинівна

Голова СФГ "ЕЛЕНА"

Член Піклувальної ради

8.

 Юраш Світлана Анатоліївна

ЦРБ мол/с лабораторії

Член Піклувальної ради

9.

 Тарасюк Альона Володимирівна

Громадський діяч

Член Піклувальної ради

10. Малярчук Андрій Павлович Провідний спеціаліст ГУ Держпродспожив служби в Одеській області Член Піклувальної ради
11. Гидирим Алла Миколаївна Заступник начальника Лиманського районного ВДВС Головного ТУЮ в Одеській області Член Піклувальної ради

План роботи піклувальної ради

 Доброславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»

Лиманської районної ради Одеської області

на 2018 - 2019 навчальний рік

Порядок денний

Дата

Відповідальні

1.

1. Розгляд і затвердження плану засідань піклувальної ради на 2018-2019 н.р.

серпнеь

Голова піклувальної ради.

2. Про склад піклувальної ради та розподіл обов’язків на 2018-2019 навчальний рік

Голова піклувальної ради

3. Про стан підготовки НВК до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально-виховного процесу.

Науменко Л.В. – директор НВК

2.

1.Підготовка шкільного приміщення до зими.

листопад

Заступник з АГЧ  

2. Про придбання новорічних подарунків учням НВК і організацію новорічних свят.

Голова піклувальної ради

3. Про надання допомоги категорійним дітям: сиротам, напівсиротам, позбавленим батьківського піклування, інвалідам та учням з багатодітних сімей

Голова піклувальної ради

3.

1.Розгляд плану ремонту НВК, обладнання, меблів, навчально- наочних посібників

березень

Заступник з АГЧ  

2. Про оздоровлення дітей НВК в навчальний період та під час літніх канікул.

Білаш В.В. – заступник директора з ВР

3. Організація роботи по озелененню території НВК

Науменко Л.В. – директор НВК

4. Проведення благоустрою спортивних майданчиків

Науменко Л.В. – директор НВК

4.

1.Про підготовку НВК до нового навчального року, складання і затвердження плану заходів

червень

Науменко Л.В. – директор НВК

2.Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування НВК

Голова піклувальної ради

3. Проведення упорядкування шкільної території

Заступник з АГЧ  

4. Про співробітництво зі спонсорами НВК.

Голова піклувальної ради

5.Про підсумки роботи Піклувальної ради у 2018-2019 навчального року та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік

Голова піклувальної ради