Доброславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія»

 
Профілактика негативних проявів

Найцінніше, що є у людини, — це її життя. Воно дається їй тільки раз і кожній — своє. Довге чи коротке, неповторне і звичне, радісне і сумне, солодке, як мед, і гірке, як полин, воно триває лише від народження до смерті, і його не можна прожи¬ти двічі.
Таємниця життя... Вона хвилювала людей завжди з того часу, як вони усвідомили себе живими істотами. Чи має життя якусь мету і сенс, і в чому вони? Хто керує людським життям? Чи можна зробити його кращим і щасливішим? Чи має людина право піти з життя або позбавити іншу людину? Ці й багато інших подібних питань у всі часи привертали увагу не тільки філософів, а й письменників, художників, учених і навіть пе-ресічних людей — кожного, хто хоч раз замислювався над таємницею свого життя.

Життя.jpg

Життя, як мить, єдина мить,
Махне крилом — і пролетить...
Але в цю мить, коротку мить,
Було і сонце, і блакить.

Я, поки серцем не зачах,
Вкарбую їх в своїх очах.
Бо нам дана мить для життя,
А вічність? — То для забуття.

                                                                                                      

Тож для чого людина приходить у цей світ? Щоб помучитись, постраждати і безслідно піти у забуття? Який смисл у цьому всьому? В чому сенс життя?
Відповідь на ці, та багато інших запитань про цінність життя шукали люди у всі віки, у всі часи.
З античних часів людство користується прави¬лом, сформульованим давньогрецьким філософом Протагером: «Людина є мірилом усіх речей, а цінність людського життя є найвищою суспільною цінністю»

Людина — найсильніша істота на Землі. Людиною у пов¬ному розумінні слова треба стати, тобто досягти певного рівня фізичного та інтелектуального, мо¬рального і соціального стану, оволодіти певним ви-дом діяльності, іншими словами, — ствердити себе як суб'єкта суспільного розвитку, господаря влас¬ної долі.
Людина є частиною народу, держави, суспільства в цілому. І вона має свої права й обов'язки.

Основним правом людини є право на життя. Це одне з найважливіших і найвагоміших прав, яке сприяє здійсненню всіх інших прав і свобод. Це право, яке не може оновлюватися чи відбиратися. Тому захист прав на життя належить до найцінніших пріоритетів людської цивілізації.

План

заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості серед школярів

 

п/п

ЗАХОДИ

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Посилити контроль за виконанням чинного законодавства з питань захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, порушення їх прав, жорстокого поводження

Постійно

Адміністрація школи

2.

Забезпечити неухильне виконання вимог ст. 54, 58 Закону України «Про освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності педагогічних працівників, які за своїми моральними якостями не можуть здійснювати виховання дітей та молоді і свої професійні обов’язки

Постійно

Адміністрація школи

3.

Організувати правовий всеобуч для батьків з питань охорони дитинства, попередження жорстокості та насилля, вирішення сімейних конфліктів за участю працівників соціальних служб

Протягом навчального року

Заступник директора з ВР

ШМО вчителів суспільствознавства

4.

Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту постраждалих від насильства на офіційному веб-сайті закладу, продовжувати аналізувати, інформацію отриману із «Скриньки довіри» з метою попередження будь-якого насильства над дитиною

Постійно

Заступник директора з ВР

ШМО вчителів суспільствознавства

Практичний психолог

5.

Організувати правовий всеобуч з учнями та забезпечити системне вивчення та дотримання школярами Правил для учнів

Протягом навчального року

Заступник директора з ВР

ШМО вчителів суспільствознавства

6.

Планами роботи класних керівників передбачити проведення тематичних годин спілкування, бесід, тренінгів з формування толерантних відносин між учнями

Щомісячно

Заступник директора з ВР

7.

Психологу школи здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнів до гострого і хронічного стресу; виховання взаємоповаги та навчання дітей і батьків способом конструктивної взаємодії в сім’ї;

Проводити тренінги із формування соціальних навичок у дітей

Постійно

Заступник директора з ВР

 Практичний психолог

8.

Провести тиждень правових знань, попередження жорстокості та насильства

08-12.10 2018 р.

листопад - грудень 2018

Заступник директора з ВР

соціальний педагог

ШМО вчителів суспільствознавства

9

Забезпечити проведення заходів, спрямованих на формування гендерної культури учнів;

Постійно

Заступник директора з ВР

Класні керівники

10.

Залучати органи учнівського самоврядування та батьківські комітети до профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильства в учнівському середовищі

Постійно

Класні керівники

Педагог-організатор

11.

Посилити контроль за пропускним режимом до навчального закладу, організацією чергування адміністрацією та педагогами під час навчально-виховного процесу, дотримання вимог законодавства щодо заборони використання мобільних телефонів під час навчального процесу

Постійно

Адміністрація школи

 

 

 

Лекція для батьків 

"Які "уроки" може отримати дитина, що стискається з домашнім насиллям"

/uploads/editor/10741/623045/sitepage_68/files/lekciya_dlya_batkiv.docx

 

Бесіда "Підліток і наркотики"

/uploads/editor/10741/623045/sitepage_68/files/besida.docx

Інформаційні стенди