Доброславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія»

 
Вступ до гімназії

Додаток 1

до наказу Доброславського НВК від 11.05.19р.               № 92-ОД

 

 

ПОРЯДОК

зарахування учнів до гімназійних класів

Доброславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»

Лиманської районної ради Одеської області

 

 1. Загальні положення

 

 1. 1. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі Статуту Доброславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Лиманської районної ради Одеської області і затверджені на засіданні педагогічної ради за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту  Лиманської районної державної адміністрації.
 2. 2. Приймання дітей до гімназійних класів здійснюється відповідно до пункту 2 - 16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.
 3. 3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 4. 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 1. Організація конкурсу

 

 1. 1. Для проходження конкурсного випробування до зарахування до до 5 (1 гімназійного) класу Доброславського НВК заяви подаються з 01 до 31 травня включно.
 2. 2. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 31 травня не перевищує загальної кількості місць у класах з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
 3. 3. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на 31 травня включно перевищує загальну кількість місць у п’ятих класах, адміністрація НВК оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.
 4. 4. Конкурс (основні вступні випробування) завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 5. 5. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 5 – х та 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 6. 6. Інформація про кількість зарахованих учнів, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.
 7. 7. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільних місць протягом календарного року.

 

 1. Проведення конкурсу

 

 1. 1 Порядок вступу до гімназійного класу Доброславського НВК та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуються його керівником.
 2. 2 Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.
 3. 3 Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 4. 4 Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюються заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.
 5. 5 Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.
 6. 6 Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової освіти.
 7. 7 Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.
 8. 8 Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.
 9. 9 Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 10. 10 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 11. 11 Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.
 12. 12 Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до гімназійного класу згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.
 13. 13 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість (12 балів).
 14. 14 Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.

 

 1. Порядок зарахування
  1. 1  Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс (високий та достатній рівень), на підставі рішення конкурсної комісії рекомендуються до зарахування.
  2. 2 Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів  оприлюднюється для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.
  3. 3 Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Для цього до закладу освіти подаються такі документи:
 • заява одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

 1. 4 Після закінчення 5-денного терміну оголошення результатів (після 15 червня) приймання заяв на зарахування до гімназії учнів, які були рекомендовані до зарахування і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування.
 2. 5 Батьки (опікуни) учасника конкурсу, які не згодні з рішенням конкурсної комісії, можуть звернутися з апеляційною скаргою до відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
 3. 6 Апеляційна комісія відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення щодо об’єктивності оцінювання роботи учня. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
 4. 7 Апеляційна комісія має право:
 • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
 • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
 • визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними відділ освіти, молоді та спорту Лиманської РДА зобов’язано організувати конкурс повторно.

 1. 8 Учні, які за підсумками випробування не зараховані до гімназійних класів, продовжують навчання у загальноосвітніх класах.
 2. 9 Учні, які зараховані до гімназійних класів, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються із гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне випробування.
 3. 10 Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях за різними напрямками (математика, українська мова), але для зарахування до гімназійного класу повинен визначитись відповідно до профілю.
 4. 11 Керівник закладу освіти забезпечує  організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.